2018

Foreløbigt Sæsonen program
hold øje med siden - der kommer mere!


Tilmelding: Senest 14 dage før kursus starter, med mindre andet er nævnt ved kurset
Betaling: Ved tilmelding, dog senest samtidig med tilmeldingsfristen til kurset.
Herefter er tilmelding bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke.
Ved framelding inden kursets tilmeldingsfrist tilbagebetales indbetalt kursusafgift fratrukket Kr. 50,- , til administrative omkostninger.
Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2)
Privatlivspolitik Sådan behandler vi dine person-data
Navn:
Adresse:
Postnummer: By:
Telefonnummer: Mobilnummer:
e-mail adresse:

Vælg dit kursus:

Bor du i Odense Kommune Ja

Hvis nej, da Bopælskommune:

Odense Kommune yder et tilskud på 3 kr. pr. time til pensionister, efterløns-modtagere og studerende, bosiddende i Odense Kommune.
Markér venligst, hvis du er:

Pensionist Efterlønsmodtager Studerende med gyldigt studiekort

Har du yderligere kommentarer eller beskeder, kan de skrives her:


This form and its form processor supplied by www.tectite.com.