2024

Foreløbigt Sæsonen program
hold øje med siden - der kommer mere!


Praktiske oplysninger

Aktiv Historie: Mågebakken 125,
5250 Odense SV.,
Telefon: 6617 6468
Bank: reg: 0978 konto: 9270475806
CVR: 19 41 44 42
Kurserne afholdes i: Jernalderlandsbyen Odins Odense,
Store Klaus 40, 5270 Odense N.
Påklædning: Praktisk tøj (ikke kunststof, hvis der skal arbejdes nær ved eller med ild)
Mad: Madpakke medbringes. Kaffe, te og sodavand samt kage til eftermiddagskaffen kan købes.
Overnatning: Mulighed for primitiv overnatning efter aftale, pris Kr 50,- per nat.
Kursuspris: Er beregnet ud fra minimum 8 deltagere. Ved lavere deltagerantal kan deltagerbetalingen forhøjes, om kurset alligevel ønskes gennemført. Dette kræver accept fra samtlige tilmeldte. Ellers aflyses kurset.
Tilmelding: Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursus starter, med mindre andet er nævnt ved kurset
Framelding: Framelding og tilbagebetaling kan mod et gebyr på kr. 50,- ske indtil tilmeldingsfristens udløb, 14 dage før holdstart, med mindre andet er nævnt ved kurset.
Herefter er tilmeldingen bindende
Betaling: Samtidig med tilmelding, dog senest ved kursets tilmeldingsfrist, til reg. nr. 0978, konto nr. 9270475806.
Skriv dit navn og kursusbetegnelsen i meddelelsesfeltet
BEMÆRK: Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten.
(Jf. Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).
Aflysning: Besluttes og meddeles kort tid efter kursets tilmeldelsesfrist.
Ved aflysning refunderes indbetalt kursusafgift fuldt ud.
Deltagerliste: ca. 14 dage før kursusstart får deltageren tilsendt en liste med deltagernes navne, adresser og telefonnumre. Hvis du IKKE ønsker din adresse eller telefon nummer oplyst her, bedes du meddele dette.


Aktiv Historie